Ազգագրական հանդէս (Շուշի) – 1896
Անալիտիկոն(Ստեփանակերտ) – 2009-2011, 2015-2019
Ապառաժ (Շուշի) – 1917
Ապառաժ (Ստեփանակերտ) – 2014-2018
Արցախ (Շուշի) – 1919
Արցախի համալսարան(Ստեփանակերտ) – 2013,2016-2019
Արցախի պետական համալսարանի գիտականտեղեկագիր (Ստեփանակերտ) – 2011-2018
Բերդ (Ասկերան) – 2012-2019
Գործ (Շուշի, Թիֆլիս) – 1882-1884
«Դպրատուն» (Ստեփանակերտ) – 2016
«Դպրատուն» (Ստեփանակերտ) – 2019 (1)
«Դպրատուն» (Ստեփանակերտ) – 2019 (2)
Լուսարար (Ստեփանակերտ) – 2012-2015, 2017-2019
Լրատու Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի(Ստեփանակերտ) – 2015
Լրատու Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի(Ստեփանակերտ) – 2016
Լրատու Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի(Ստեփանակերտ) – 2017
Լրատու Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի(Ստեփանակերտ) – 2018
Խորհրդային Ղարաբաղ (Ստեփանակերտ) – 1924-1940, 1989-1991
Ծիածան (Շուշի) – 1916
Կայծ (Ստեփանակերտ) – 1929
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում (Ստեփանակերտ) – 2016-2018
Հայագիտական հանդես (Ստեփանակերտ) – 2010-2012
Հայագիտական ուսումնասիրություններ (Ստեփանակերտ) – 2016
Հայկական աշխարհ (Շուշի) – 1874
Ղարաբաղ (Շուշի) – 1911-1912
Մարտիկ (Ստեփանակերտ) – 2016-2017
Մերան (Բերձոր) – 2015-2019
Նեցուկ (Շուշի) – 1917
Նոր էջ (Ստեփանակերտ) – 2009-2013
Նոր կեանք (Շուշի) – 1919
Նոր ուղի (Շահումյան, Ադրբ.) – 1977
Շուշի (Շուշի) – 2015-2016
Ջրաբերդ (Մարտակերտ) – 2016-2020
Սովետական Ղարաբաղ (Ստեփանակերտ) – 1940, 1989
Ստեփանակերտի կոմպլեքսային զոնալ փորձակայանի աշխատությունները (Ստեփանակերտ) – 1967-1971
Տեղեկագիր բարձր տեխնոլոգիաների (Շուշի) – 2016-2019
Տիր (Ստեփանակերտ) – 2014-2018
Փայլակ (Շուշի) – 1915-1917
Քայլեր (Գանձակ) – 1917