ԱՆՑՅԱԼԸ ՄԵԶ ՀԵՏ Է. ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՆՑՅԱԼԸ ՄԵԶ ՀԵՏ Է. ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐ, ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մ. Հարությունյան
Կաճառ գիտական կենտրոնի հրատարակչություն Շուշի 2015
Տպագրվում է Կաճառ գիտական կենտրոնի գիտխորհրդի որոշմամբ

Հրատարակվում է Հայոց մեծ եղեռնի 100-րդ և Շուշիի մարտյան ողբերգության 95-րդ տարելիցների առթիվ

Նվիրվում է Թուրքիայի և Ադրբեջանի ցեղասպանական քաղաքականության անմեղ զոհերի հիշատակին

Ներբեռնել