ԿԱՃԱՌ 4

ԿԱՃԱՌ 4

«Կաճառ» (ԿԳԿ-ի տարեգիրք): Գիրք 4, Ադրբեջանի պետական ահաբեկչությունը և էթնիկական զտումների քաղաքականությունը Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, Շուշի, «Կաճառ» գիտական կենտրոնի հրատարակչություն, 2010, 348 էջ:

Ներբեռնել