Կաճառ 5

Կաճառ 5

«Կաճառ» (ԿԳԿ-ի տարեգիրք): Գիրք 5(59-70, 2011, Արցախյան պատերազմը և Պաշտպանության բանակի մարտական ուղին. 1991-1994 թթ., Շուշի, «Կաճառ» գիտական կենտրոնի հրատարակչություն, 2015, 296 էջ + 24 էջ ներդիր

Ներբեռնել