Ազգագրական հանդէս (Շուշի) - 1896
Անալիտիկոն(Ստեփանակերտ) - 2009-2011, 2015-2019
Ապառաժ (Շուշի) - 1917
Ապառաժ (Ստեփանակերտ) - 2014-2018
Արցախ (Շուշի) - 1919
Արցախի համալսարան(Ստեփանակերտ) - 2013,2016-2019
Արցախի պետական համալսարանի գիտականտեղեկագիր (Ստեփանակերտ) - 2011-2018
Բերդ (Ասկերան) – 2012-2019
Գործ (Շուշի, Թիֆլիս) - 1882-1884
«Դպրատուն» (Ստեփանակերտ) – 2016
«Դպրատուն» (Ստեփանակերտ) – 2019 (1)
«Դպրատուն» (Ստեփանակերտ) – 2019 (2)
Լուսարար (Ստեփանակերտ) - 2012-2015, 2017-2019
Լրատու Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի(Ստեփանակերտ) - 2015
Լրատու Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի(Ստեփանակերտ) - 2016
Լրատու Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի(Ստեփանակերտ) - 2017
Լրատու Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի(Ստեփանակերտ) - 2018
Խորհրդային Ղարաբաղ (Ստեփանակերտ) - 1924-1940, 1989-1991
Ծիածան (Շուշի) - 1916
Կայծ (Ստեփանակերտ) - 1929
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում (Ստեփանակերտ) - 2016-2018
Հայագիտական հանդես (Ստեփանակերտ) - 2010-2012
Հայագիտական ուսումնասիրություններ (Ստեփանակերտ) - 2016
Հայկական աշխարհ (Շուշի) - 1874
Ղարաբաղ (Շուշի) - 1911-1912
Մարտիկ (Ստեփանակերտ) - 2016-2017
Մերան (Բերձոր) - 2015-2019
Նեցուկ (Շուշի) - 1917
Նոր էջ (Ստեփանակերտ) - 2009-2013
Նոր կեանք (Շուշի) - 1919
Նոր ուղի (Շահումյան, Ադրբ.) - 1977
Շուշի (Շուշի) - 2015-2016
Ջրաբերդ (Մարտակերտ) - 2016-2020
Սովետական Ղարաբաղ (Ստեփանակերտ) - 1940, 1989
Ստեփանակերտի կոմպլեքսային զոնալ փորձակայանի աշխատությունները (Ստեփանակերտ) - 1967-1971
Տեղեկագիր բարձր տեխնոլոգիաների (Շուշի) - 2016-2019
Տիր (Ստեփանակերտ) - 2014-2018
Փայլակ (Շուշի) - 1915-1917
Քայլեր (Գանձակ) - 1917